Livestream Shop Sponzori

Právne upozornenie

Táto stránka Vám sprístupňuje rozsiahlu databázu všetkých psov. Máte tu prístup k podrobným informáciám ako sú podrobné a kompletné rodokmene, fotky, videá.

Právne upozornenie:
Spoločnosť Dögel GmbH si vyhradzuje všetky práva na vlastné redakčné texty, vlastné obrázky a vlastnú grafiku. Tak isto na celkový design vrátane dispozičného rozvrhnutia, písma a farebného prevedenia celého webu. Rozmnožovanie a/alebo používanie týchto informácií a/alebo dát, tak isto ako akýkoľvek druh kopírovania či reprodukcie vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Dögel GmbH. Porušenie týchto práv vedie k trestno-právnej zodpovednosti. Právny rámec našich webových stránok je viditeľný v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Upozornenie na výnimky:
Spoločnosť Dögel GmbH nezodpovedá za obsah zverejnený užívateľmi. Toto platí najmä v prípadoch, kedy užívateľom vložený obsah poškodzuje duševné vlastníctvo /ochranné známky, copyright apod./ alebo uráža osobnostné právo tretích strán. Tieto výnimky platia tak isto k vzťahu k obsahu iných internetových stránok na ktoré užívatelia odkazujú bez vedomia spoločnosti Dögel GmbH. Spoločnosť Dögel GmbH preto nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií a dištancuje sa týmto výslovne od takého obsahu. Spoločnosť Dögel GmbH taktiež nemá možnosť trvalej kontroly obsahov vložených užívateľmi, ako i odkazov na cudzie stránky a bez konkrétnych dôkazov o porušení práva jej to tiež neprináleží. Akonáhle ale bude zistený mládeži neprístupný obsah, alebo porušovanie práva, budú predmetné obsahy okamžite odstránené.

Servisná požiadavka

Opäť načítať grafiku
captcha


Údaje o kontakte

Firma Dögel GmbH
Geltestraße 9
06184 Kabelsketal OT Dölbau

Německo Telefon: +49-34602-9991-85
Fax: +49-34602-9991-99
E-Mail: service@working-dog.com

USt.-IdNr.: DE 278633755

Ředitel: Mathias Dögel